PÁR GONDOLAT A DOBOLÁS HATÁSAIRÓL

A zene a gyermeki fejlődés területein fontos szerepet játszik szellemi, szociális, érzelmi, motorikus, nyelvi, sőt az általános műveltségi szinten is. A dobolás a test és a lélek harmóniáját teremti meg. A ritmus lesz az önkifejezés eszköze. A ritmus az alapja a beszédnek, a helyesírásnak, a mozgásnak és a művészetnek.

A dobolás kiváló terápiás eszköz is lehet, hiszen gyakran szükséges hozzá az együttműködés, így javulnak a szociális készségek és a kommunikáció. A különféle dobolási technikák más és más finom- és nagymotoros képességeket fejlesztenek. Ezek mellett a dobleckék kiszolgálják a gyermekek emocionális és kognitív szükségleteit is, hiszen egyrészről a dobolás által biztonságosan kifejezhetik az érzéseiket (pl. harag), másrészt a dobolás nagyfokú odafigyelést, impulzuskontrollt és döntéshozási képességeket is igényel.

. . .

NEVELŐI HITVALLÁSOM

Az órákon a kisebbeknek, 6-11 év között játékosan tanítom meg az alapvető ritmusokat az élménypedagógiára építve. Ilyen alapok után tanulják meg a kottaolvasást, -írást a későbbiekben.  A nagyobbakkal, 11-15 év között is az élménypedagógiára építek, de náluk már figyelembe veszem a műfaji hatásokat. Náluk már az is a célom, hogy kiszélesítsem a zenei látókörüket, megismertessek más műfajokat és segítsek a saját zenei útjukat megtalálni.
A közös tanulási útjukon figyelembe veszem az egyéni képességeket és a gyermek terhelhetőségét is. Szeretném a klasszikus és a modern zenei világot megismertetnia gyermekekkel, az életkori fejlettségüktől függően. Foglalkozom értelmi fogyatékkal élő és autista tanulókkal is, akik teljesen más megközelítést és tanítási módszer igényelnek. Ennek kulcsa az improvizáció és a még inkább játékos tanulás, amit egyénre szabott tananyaggal érek el.
. . .

ELÉRHETŐSÉGEIM

Ha a gyermeked folyamatosan dobol otthon, a láboson vagy még a párnán is, bátran keress fel!